Fysisk aktivitet og trening

Fysisk aktivitet hjelper helsen på mange måter, men kan ikke garantere at man unngår muskelskjelettplager. For dem som har kroniske muskelskjelettplager, er imidlertid fysisk aktivitet viktig for å kunne hanskes med plagene.

Aktiv rygg

Mange faktorer avgjør om man er utsatt for muskel og skjelettplager, og høyt oksygenopptak og trenings-frekvens er kun to av flere faktorer. Både dine nedarvede egenskaper og generelle livsstil vil spille inn her.

Tunge løft kan utløse ryggplager hos individer med aldersendringer i ryggsøylen. Arbeidsoperasjoner med samtidig løft, foroverbøyning og rotasjon av ryggen øker risiko for ryggsmerter både med og uten ischiassmerter og nakkesmerter.

Allikevel viser det seg at det er mye å hente for de som har kroniske ryggplager ved å være aktive. En norsk studie har vist at fysisk aktivitet gir redusert smerte, økt velvære og bedre selvrapportert funksjonalitet for personer med korsryggplager.

Del denne siden med andre!

© 2019 Birger P. Refsnes